Територія археологічних розкопок

На околицях Бистрика і Житинців виявлено залишки поселень: трипільської культури, доби бронзи скіфського періоду, черняхівської культури та давньоруське. Трипільське поселення розташоване поблизу села. Пам'ятка належить до пізнього трипілля етапу С (за М. М. Шмаглієм) Також знайдено римські монети І-ІІ ст. н. е.